«Παρόν & Μέλλον στη Χρηματοδότηση της Έρευνας & Καινοτομίας», την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου στην Πάτρα.

1 week ago
951 Views
Δημοσίευση1

«Παρόν & Μέλλον στη Χρηματοδότηση της ερευνας & Καινοτομίας»ScreenHunter_1347 Dec. 08 17.27

 

 

Η Ημερίδα που έχει θέμα «Παρόν και Μέλλον στη Χρηματοδότηση της Έρευνας και της Καινοτομίας» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου και ώρα 9.30 στην Αίθουσα Σεμιναρίων του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Θα μιλήσουν εκπρόσωποι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, καθώς και εκπρόσωποι φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου, οι οποίοι θα παρουσιάσουν συγκεκριμένα έργα που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 στους τομείς της Έρευνας, Τεχνολογίας & Καινοτομίας.

Θα ακολουθήσει, ανοιχτή συζήτηση μεταξύ εκπροσώπων της ΓΓΕΤ, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ και των φορέων.