ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: Οι μέτοχοι θα έχουν ευθύνη για τις οφειλές προς του Εργαζομένους

May 4, 2016
294 Views
assets_LARGE_t_183761_54083597

Το άρθρο 53 του ασφαλιστικού διευρύνει για πρώτη την προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη των οργάνων διοίκησης ΑΕ & ΕΠΕ η οποία, εκτός από τις ασφαλιστικές εισφορές, περιλαμβάνει πλέον και τις επιδικασθείσες οφειλές της εταιρείας προς τους εργαζόμενους και θεσπίζεται και αντίστοιχη ευθύνη για τους μετόχους της εταιρείας εφόσον κατέχουν ή κατείχαν τουλάχιστον το 10% των μετοχών!

Προκειται για μια μάστιγα που ξέσπασε κυρίως στις πλάτες των Εργαζομένων τα χρόνια του μνημονίου, αφού οι μέτοχοι ακόμη και τεράστιων επιχειρήσεων με Ιστορική πορεία τις άφηναν να βουλιάξουν χωρις πληρώσουν τίποτε στους εργαζομένους.

Συγκεκριμένα ορίζεται ότι αν κατά τον χρόνο διάλυσης δεν έχουν εξοφληθει όλες οι υποχρεώσεις προς τους εργαζομένους, οι μέτοχοι ή εταίροι κεφαλαιούχων εταιρειών ευθύνονται αλληλέγγυως και εις ολόκληρον με το νομικο προσωπο ή την νομική οντότητα για την καταβολή των οφειλομένων

Οι ρυθμίσεις δεν θα ισχύουν για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ή σε αναγνωρισμένο Χρηματιστήριο σε άλλο κράτος της ΕΕ, αλλά ειναι μια αρχή.

Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Menu Title