Αυξήσεις έως και 180 ευρώ σε 314.000 δημοσίους υπαλλήλους και μετακλητούς

2 months ago
628 Views
μισθολογιο

Αύξηση του βασικού μισθού για 314.000 περίπου υπαλλήλους (σε σύνολο περίπου 567.000), η οποία θα χορηγηθεί σε βάθος τετραετίας (25% κάθε 1 Ιανουαρίου αρχής γενομένης από την 1/1/2016), προβλέπει το νέο σύστημα αμοιβών των δημοσίων υπαλλήλων. Οι υπάλληλοι θα κατατάσσονται σε συγκεκριμένα μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσής τους (ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ).

Συγκεκριμένα, προβλέπονται 13 μισθολογικά κλιμάκια για τους υπαλλήλους της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 19 για αυτούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευση. Η ένταξή τους θα καθορίζεται ανάλογα με την εκπαιδευτική κατηγορία, τα έτη υπηρεσίας, τα αυξημένα τυπικά προσόντα.

Προβλέπεται προωθημένη μισθολογική κατάταξη για τους υπαλλήλους με αυξημένα τυπικά προσόντα, αλλά και για τους κατόχους μεταπτυχιακών η/και διδακτορικών τίτλων σπουδών, καθώς και για τους αποφοίτους της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Για τους υπαλλήλους της ΥΕ και ΔΕ προβλέπεται αλλαγή μισθολογικού κλιμακίου κάθε τρία έτη και για τους υπαλλήλους της ΤΕ και ΠΕ κάθε δύο έτη. Επιπλέον, θα υπάρξει ενίσχυση των θέσεων ευθύνης με αύξηση των αντίστοιχων επιδομάτων, κατά μέσο όρο κατά 14% περίπου, ως εξής:

  • Γενικός Διευθυντής από 900 ευρώ σε 1.000 ευρώ
  • Διευθυντής από 400 ευρώ σε 450 ευρώ
  • Υποδιευθυντής από 300 ευρώ σε 350 ευρώ
  • Τμηματάρχης από 250 ευρώ σε 300 ευρώ

Η αύξηση του επιδόματος θέσης ευθύνης θα καταβάλλεται στο ακέραιο με την εφαρμογή του νέου συστήματος.

Πέραν του επιδόματος θέσης ευθύνης, τα υπόλοιπα επιδόματα, παραμεθορίων περιοχών, επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, καθώς και η οικογενειακή παροχή, παραμένουν στο ίδιο ύψος και συνεχίζουν να καταβάλλονται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Εφόσον από την εφαρμογή του νέου συστήματος αμοιβών ο υπάλληλος δικαιούται αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που ελάμβανε με το σημερινό σύστημα, προβλέπεται η διατήρηση προσωπικής διαφοράς η οποία θα συμψηφίζεται με μελλοντική αύξηση του βασικού μισθού του υπαλλήλου λόγω κανονικής (βάσει ετών υπηρεσίας) μισθολογικής εξέλιξης και όχι λόγω προωθημένης εξέλιξης ή λήψης επιδόματος θέσης ευθύνης.

Παράλληλα, με το νέο μισθολόγιο αποσυνδέεται ο βαθμός με τον μισθό και με αυτόν τον τρόπο η μισθολογική εξέλιξη θα ακολουθεί το συνολικό χρόνο υπηρεσίας που κατέχει ο υπάλληλος, ανεξάρτητα με το εάν έχει καταταγεί με τις μεταβατικές διατάξεις του ισχύοντος μισθολογίου για το προσωπικό που υπηρετούσε κατά την έναρξη ισχύος του (1-11-2011) ή με τις πάγιες διατάξεις για όσους προσλήφθηκαν μετά την ανωτέρω ημερομηνία.

Ακόμη, ο νέος μισθολογικός νόμος εντάσσει στις ρυθμίσεις του το σύνολο των μετακλητών υπαλλήλων που υπηρετούν στα γραφεία των μελών της Κυβέρνησης, των υφυπουργών, των Γενικών Γραμματέων, των αιρετών των ΟΤΑ κ.λ.π., σε προωθημένο μισθολογικό κλιμάκιο για τη διάρκεια της θητείας τους στις θέσεις αυτές. Επίσης, εντάσσεται το ειδικό επιστημονικό προσωπικό των ΑΔΑ, καθώς και το προσωπικό της ΕΥΠ, κατηγορίες οι οποίες διατηρούσαν ειδικά μισθολογικά καθεστώτα.

Στείλε μήνυμα
1
Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας ..

Start