Δήμος Άργους Μυκηνών: “Ο κ. Κωστούρος μετέτρεψε τις έντεκα ημέρες σε 24ωρο

4 days ago
462 Views
dimosargousmikinon_logo
– Ο Δήμος Άργους Μυκηνών δεν συνεργάζεται με το Ναύπλιο στο θέμα των απορριμμάτων”
Δελτίο τύπου

Με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθήσαμε την συνέντευξη τύπου του Δημάρχου Ναυπλιέων κ. Κωστούρου , η οποία βρίθει αναληθειών και αποδεικνύει την σύγχυση στην οποία και ο ίδιος βρίσκεται.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας και πληρέστερη ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων πλευρών οφείλουμε να παραθέσουμε τα ακόλουθα στοιχεία .

Κατ’ επανάληψη ακούστηκε ότι η προγραμματική σύμβαση είχε αποσταλεί στο Δήμο Ναυπλιέων εν ήδη τελεσιγράφου ζητώντας τους να απαντήσουν επ’ αυτής την επομένη ημέρα . Αυτό είναι άκρως αναληθές καθόσον είχε ήδη από την 8/9/16 αποσταλεί στην γενική του γραμματέα, καθ’ υπόδειξη του κ. Δημάρχου , όπως προκύπτει και από το email που σας παραθέτουμε . Συνεπώς είχαν στην διάθεσή τους έντεκα ολόκληρες ημέρες , μέσα στις οποίες όμως ουδέν έπραξαν , αν και γνώριζαν , και εμείς τους είχαμε καταστήσει σαφές , ότι ο χρόνος που διανύουμε χωρίς να δρομολογούμε εξελίξεις είναι εις βάρος μας . Πέρασαν έντεκα ημέρες χωρίς να έχουμε είτε σε επίπεδο Δημάρχου είτε Γενικού Γραμματέα οποιαδήποτε απάντηση- συμπλήρωση-παρατήρηση ή έστω αναφορά για «γκρίζες ζώνες». Αντίθετα μάλιστα στις επαναλαμβανόμενες δικές μας οχλήσεις δεν λαμβάναμε ανταπόκριση . Δεδομένης της κατάστασης αναγκασθήκαμε και ο κ. Δήμαρχος απέστειλε την από 19/9/2016 επιστολή του προς τον ομόλογό του Δήμαρχο Ναυπλιέων προκειμένου αφενός να καταδείξει την σπουδαιότητα του θέματος και αφετέρου να διευκρινισθεί από τον πρώτο στην ιεραρχία του Δήμου Ναυπλιέων ποιες είναι οι προθέσεις τους διότι , όπως προαναφέρθηκε , ο χρόνος έτρεχε εις βάρος μας . Συνεπώς, δεν έλαβαν την προγραμματική στις 19/9 αλλά το συνημμένο στην παρούσα επιστολή email με το οποίο ουσιαστικά τους λέγαμε «απαντήστε μας τι σκοπεύετε να κάνετε , διότι η από μέρους σας σιωπή και κωλυσιεργία δημιουργεί και σε εμάς πρόβλημα» .

Θα πρέπει δε να διευκρινισθεί , διότι προφανώς δεν έχει γίνει κατανοητό από το Δήμο Ναυπλιέων , ότι στα πλαίσια της επίμαχης προγραμματικής οι Δήμοι θα προχωρούσαν στην ενδιάμεση Λύση της διαχείρισης των απορριμμάτων και όχι στην οριστική . Η ενδιάμεση – προσωρινή λύση , όπως θα όφειλαν να γνωρίζουν , προβλέπει ότι το υπόλειμμα δεματοποιείται και αποθηκεύεται μέχρι να δημιουργηθεί ΧΥΤΥ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολείμματος) στη Πελοπόννησο. Ως εκ τούτου, λανθασμένα ανέφερε ο κ. Δήμαρχος Ναυπλιέων ότι η προγραμματική πρέπει να προβλέπει και το τι θα γίνει με το υπόλειμμα. Εξάλλου αυτό προβλέπεται και στην ΑΕΠΟ (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) την οποία έχει στα χέρια του από 28/7/2016 (!). Την ίδια δε ημεροχρονολογία , όπως προκύπτει από την αλληλογραφία που παραθέτουμε , παραδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και η μελέτη που υλοποιήθηκε , από τον Δήμο Άργους Μυκηνών σε συνεργασία με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο , από την ανάγνωση της οποίας ο καθένας θα μπορούσε να λάβει απαντήσεις σε ερωτήματα που τυχόν είχε , όπως ενδεικτικά για το κόστος λειτουργίας , που στην ως άνω μελέτη προσδιορίζεται στα 45 ευρώ το μέγιστο ανά τόνο απορριμμάτων . Το ποσό αυτό όμως είναι το μέγιστο και όχι το οριστικό , το οποίο θα προέκυπτε κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού , και ευελπιστούμε ότι θα ήταν , λόγω των εκπτώσεων , πολύ χαμηλότερο .

Αναφορικά δε με το κόστος κατασκευής της μονάδας υπάρχουν οι οριστικές μελέτες που προσδιορίζουν μέχρι και το τελευταίο ευρώ το τελικό κόστος το οποίο , όπως θα έπρεπε να γνωρίζουν , θα διαμορφωθεί μετά την διενέργεια του διαγωνισμού και μετά βεβαιότητας θα είναι χαμηλότερο του προϋπολογισθέντος .

Θα πρέπει επίσης να διευκρινισθεί ότι τα πρόστιμα δεν θα καταλογιστούν μονάχα για τις παράνομες ΧΑΔΑ, όπως ανέφερε στη συνέντευξη του ο Δήμαρχος Ναυπλιέων, άλλα , σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 5 του Ν. 4042/2012 ο καταλογισμός προστίμων επέρχεται ανάλογα και με την πρόοδο που έχει κάνει κάθε δήμος στη διαχείριση των απορριμμάτων του .

Επιπροσθέτως θα πρέπει να επισημανθεί ότι μέσα στα πλαίσια της καλής συνεργασίας που θεωρούσαμε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μεταξύ των δύο Δήμων, αποφύγαμε να προβλέψουμε δυσβάσταχτες για το Δήμο Ναυπλιέων ρήτρες , που θα αναγκάζονταν να καταβάλλει σε περίπτωση που δεν τηρούσε τις προγραμματικές δεσμεύσεις του . Είναι όντως ακατανόητο ο ωφελούμενος από αυτήν , την εις γνώση μας , πλημμέλεια να παραπονείται !

Τέλος προκειμένου να μην υπάρχει κανένα αναπάντητο ερώτημα σε οποιονδήποτε θα πρέπει να ενημερώσουμε ότι ο Δήμος Άργους Μυκηνών , μετά από πρόσκληση , προ έτους , του ΦΟΣΔΑ , στο διοικητικό συμβούλιο του οποίου συμμετέχει ο Δήμαρχος Ναυπλιέων , να παραδώσουμε τοπικά σχέδια δράσης για την διαμόρφωση του ΠΕΣΔΑ , παρέδωσε αυτό στις 14/06/2016 . Μέχρι σήμερα όμως ο δήμος Ναυπλιεών, παρότι έληξε η προθεσμία , δεν το έχει παραδώσει ακόμα!

Ο μοναχικός δρόμος που επέλεξε ο Δήμος Άργους Μυκηνών, ήταν και ο μοναδικός, για την διασφάλιση των συμφερόντων των δημοτών του , καθώς τα πρόστιμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι βαρύτατα όπως και η οικολογική καταστροφή η οποία επιτελείται εδώ και χρόνια πρέπει να λάβει τέλος. Είναι οξύμωρο πώς, ενώ δόθηκε στον Δήμο Ναυπλιέων η δυνατότητα εξάλειψης ανοικτών ΧΑΔΑ, όπως αυτός της Καραθώνας, μέσω έργων ενδιάμεσης διαχείρισης και μάλιστα με περισσή γενναιοδωρία από το δήμο Άργους Μυκηνών ο οποίος διέθεσε το χώρο, τα χρήματα για μελέτες, την εργασία και το συντονισμό των δράσεων , ο Δήμαρχος Ναυπλιέων επέλεξε τη λύση ανοικτών ΧΑΔΑ . Αυτό δε, συνάγεται και από το γεγονός πως καμία απόφαση έγκρισης δεν έχει εκδοθεί για άλλο έργο διαχείρισης απορριμμάτων στο Δήμου Ναυπλιέων εκτός της ΑΕΠΟ του έργου στη θέση Γκριμάρια στον Δήμο Άργους Μυκηνών.

Τα ερωτήματα παραμένουν:

-Γιατί ο κ. Κωστούρος εισηγήθηκε και το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρώτη προγραμματική σύμβαση χωρίς καμία παρατήρηση για την ενδιάμεση διαχείριση των απορριμμάτων;;

-Ψήφισε ολόκληρο το Δ.Σ με εισήγηση του Δημάρχου, κάτι το οποίο δεν ίσχυε;

-Ουδεμία πρόταση κατέθεσε για το πρώτο σχέδιο προγραμματικής σύμβασης. Εφόσον υπέθεσε ότι υπήρχαν «γκρίζες ζώνες» , γιατί ουδέποτε δεν έθεσε τα ερωτήματα προς επίλυση τους;; Δικαιολογίες δεν υπάρχουν . Ο κ. Δήμαρχος Ναυπλιέων ήταν προσωπικά ενήμερος για κάθε μια ενέργεια και αδειοδότηση που λάμβανε ο Δήμος Άργους Μυκηνών !

-Γιατί μετά και τον έλεγχο και τις προτάσεις βελτίωσης της προγραμματικής σύμβασης από το ελεγκτικό συνέδριο, ο Δήμος Ναυπλιέων δεν έκανε τις προτάσεις του;

Υποθέτουμε ότι ο δήμος Ναυπλιέων για δικούς του λόγους (;) δεν ήθελε τη συνεργασία και καθυστερούσε χαρακτηριστικά. Ο δήμος Άργους Μυκηνών δεν μπορούσε άλλο να περιμένει χωρίς καμία επικοινωνία από πλευράς του όμορου δήμου για το τι σκέφτεται να πράξει. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε πως ακόμη και στην αναλυτική επιστολή της 22/9/2016 που απέστειλε ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών κ. Δημήτρης Καμπόσος προς τον ομόλογό του , όπου εξηγούσε την κατάσταση και έκανε σαφείς τις προθέσεις του , ΟΥΔΕΜΙΑ απάντηση ή όχληση δέχτηκε και επ’ αυτής , πριν το θέμα εισαχθεί στο Δημοτικό μας Συμβούλιο . Ήταν σαφές πως ο Δήμος Ναυπλιέων δεν ήθελε τη συνεργασία . Πιστεύουμε ότι διαπράχθηκε από πλευράς του Δήμου Ναυπλιέων ένα τραγικό λάθος , το οποίο και σύντομα θα γίνει ορατό .

Σε ό,τι αφορά στο Δήμο Άργους Μυκηνών, προχωράμε με αδειοδοτημένη μονάδα και ιδίους πόρους στο επόμενο στάδιο, το οποίο είναι η κατασκευή και επεξεργασία των απορριμμάτων, υλοποιώντας την ενδιάμεσα διαχείριση που ο ΕΣΔΑ προβλέπει.

Θεωρούμε ότι έχοντας ο καθένας υπόψη του και τα ανωτέρω έχει πλέον διαμορφώσει πλήρη άποψη για τα όσα διαδραματίσθηκαν . Στόχος μας δεν είναι η αντιπαράθεση με τον κ. Δήμαρχο Ναυπλιέων αλλά δεν μπορούμε να μην δίνουμε απαντήσεις και να αφήνουμε να αιωρούνται σκιές .

Με αρωγό την αλήθεια, προχωράμε μπροστά!

 

Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *