Δυνατότητα επιδότησης 60.000 ευρώ σε ανέργους που θα ασχοληθούν με την αγροδιατροφή

3 days ago
521 Views
12b1e120-eef0-4ec7-89b7-1cd52be23e6b

Το 100% της επένδυσης, που μπορεί να ανέλθει στα 60.000 ευρώ, χρηματοδοτεί το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για ανέργους. Οφελειμένοι από το νέο πρόγραμμα  «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020,  προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ, θα είναι 2.500 επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορά επενδύσεις έως 60.000 ευρώ και θα ενισχύσει την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 1991 στους τομείς: αγροδιατροφή, ενέργεια, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, εφοδιαστική αλυσίδα, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, υγεία – φάρμακα, υλικά – κατασκευές.

Η περίοδος υποβολής προτάσεων θα ξεκινήσει με τη δημοσίευση της πρόσκλησης και θα διαρκέσει τουλάχιστον 2 μήνες.

Δικαιούχοι της δράσης, για την ίδρυση νέας επιχείρησης, είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991 ή ενώσεις αυτών, τα οποία:
– είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή
– ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν είναι έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Σε περίπτωση σύστασης εταιρικού σχήματος πρέπει όλοι οι εταίροι να πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές.

Εισοδηματικά κριτήρια και για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων θα τεθούν στην πρόσκληση του προγράμματος.

Comments

Comments are closed.