Ετοιμάζει τον λογαριασμό για τη φορολογία των αγροτών η κυβέρνηση

2 weeks ago
919 Views
agrotes_xorafi

03s20agroteseisodima-thumb-largeΕισόδημα έως 5.000 ευρώ δήλωσαν 9 στους 10 αγρότες με τις φορολογικές δηλώσεις που υπέβαλαν πριν από λίγους μήνες, ενώ το ποσό που πλήρωσαν στην εφορία ο κάθε ένας από αυτούς δεν ξεπέρασε τα 350 ευρώ. Τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από την επεξεργασία των φορολογικών δηλώσεων και δείχνουν ότι η συμβολή των αγροτών στα φορολογικά βάρη είναι εξαιρετικά μικρή.

Δεν αποτελεί πάντως έκπληξη η κίνηση αυτή της κυβέρνησης, δηλαδή να διαρρεύσει τα εισοδηματικά στοιχεία μόνο για τους αγρότες και όχι για τις υπόλοιπες επαγγελματικές κατηγορίες. Και αυτό διότι το προσεχές διάστημα θα κατατεθεί στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τη φορολογία εισοδήματος, στο οποίο θα συμπεριληφθούν οι διατάξεις για την αύξηση των φορολογικών συντελεστών με βάση τους οποίους θα φορολογηθούν οι αγρότες για τα εισοδήματα του 2016. Ουσιαστικά η κυβέρνηση με τα στοιχεία αυτά θα επιχειρηματολογήσει για την ανάγκη αύξησης των φόρων στους αγρότες, εν όψει μάλιστα των κινητοποιήσεων τους.

Από την επεξεργασία των στοιχείων του υπουργείου Οικονομικών προκύπτουν τα εξής στοιχεία:

• Συνολικά οι αγρότες ανέρχονται σε 532.917 και πλήρωσαν συνολικό φόρο 186 εκατ. ευρώ το 2014.

• Από το σύνολο των φορολογουμένων με αγροτικό εισόδημα, οι 466.574, δηλαδή ποσοστό 87,55%, δήλωσαν εισόδημα μέχρι 5.000 ευρώ

• Το συνολικό εισόδημα που δηλώθηκε για να φορολογηθεί με συντελεστή 13% είναι 1,34 δισ. ευρώ.

• Το μέσο εισόδημα για το οποίο φορολογείται ο κάθε αγρότης είναι 2.518,10 ευρώ.

• Ο μέσος φόρος εισοδήματος που αναλογεί στον κάθε αγρότη ανέρχεται σε 349,81 ευρώ.

• Τα ακαθάριστα έσοδα που δηλώθηκαν είναι 4,87 δισ. ευρώ.

• Μηδενικό εισόδημα ή ζημίες δήλωσαν 104.768 αγρότες.

• Οι πλούσιοι αγρότες, δηλαδή αυτού που δήλωσαν εισόδημα άνω των 30.000 ευρώ. ανέρχονται σε 5.733.

Σημειώνεται ότι και για τα εισοδήματα του 2015 το καθαρό αγροτικό εισόδημα θα φορολογηθεί με συντελεστή φόρου 13%. Στα έξοδα που αναγνωρίζονται περιλαμβάνονται όλες τις δαπάνες (αγορές σπόρων, νεογνών, λιπασμάτων, φαρμάκων, καλλιεργητικές δαπάνες, δαπάνες άρδευσης, δαπάνες για ημερομίσθια εργατών, κόστος καυσίμων και συντήρησης των αγροτικών μηχανημάτων, τόκοι και έξοδα δανείων, αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού, ασφαλιστικές εισφορές κ.λπ.), εφόσον αποδεικνύονται με νόμιμα παραστατικά. Επίσης δεν φορολογούνται για τις επιδοτήσεις που εισπράττουν μέχρι του ποσού των 12.000 ευρώ, ενώ για το πετρέλαιο κίνησης ντίζελ που χρησιμοποιούν λαμβάνουν επιστροφή φόρου κατανάλωσης που ανέρχεται σε 264 ευρώ ανά χιλιόλιτρο.

Με βάση τις αλλαγές που έχουν συναποφασισθεί με τους πιστωτές της χώρας προβλέπεται η σταδιακή κατάργηση από τον Οκτώβριο του 2015 της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης ντίζελ σε δύο ίσα στάδια.

Συγκεκριμένα από 1/10/2015 μέχρι 30/9/2016 επιστρέφεται ποσό 130 ευρώ και από 1/10/2016 καταργείται η επιστροφή.

Επίσης από το έτος 2016 για τα εισοδήματα που αποκτώνται, προβλέπεται σταδιακή κατάργηση της ειδικής φορολογικής μεταχείρισης των αγροτών (στο πλαίσιο του κώδικα φορολογίας εισοδήματος) με ποσοστό 20% για το φορολογικό έτος 2016 και 26% για το φορολογικό έτος 2017.

Comments

Comments are closed.