Τι άλλο θα δούμε; Ξενάγηση προσφύγων στον βράχο της Ακρόπολης

May 10, 2016
334 Views
ksenagisi-prosfugon-ston-braxo-tis-akropolis-3

Ο υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Αριστείδης Μπαλτάς υποδέχθηκε σήμερα, στις 11 το πρωί, περίπου 100  πρόσφυγες στον βράχο της Ακρόπολης, με αφορμή την Ημέρα της Ευρώπης.

«Είναι μια ημέρα που υποδεχόμαστε τούς πρόσφυγες εδώ, όχι μόνο για να τους δείξουμε τους δικούς μας αρχαιολογικούς θησαυρούς και τη δική μας πολιτιστική κληρονομιά, αλλά για να τους δείξουμε ότι αυτή η κληρονομιά είναι για όλους, είναι και δική τους και δική μας», σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Μπαλτάς δίνοντας το στίγμα αυτής της πρωτοβουλίας.ksenagisi-prosfugon-ston-braxo-tis-akropolis-1 ksenagisi-prosfugon-ston-braxo-tis-akropolis-3

Ï õðïõñãüò Ðïëéôéóìïý êáé Áèëçôéóìïý Áñéóôåßäçò ÌðáëôÜò, ôç ÄåõôÝñá 9 ÌáÀïõ 2016, óôïí âñÜ÷ï ôçò Áêñüðïëçò ìå ðñüóöõãåò -êõñßùò ïéêïãÝíåéåò- áðü ôïõò ÷þñïõò öéëïîåíßáò ôïõ Åëáéþíá êáé ôïõ Ó÷éóôïý, ìå áöïñìÞ ôçí ÇìÝñá ôçò Åõñþðçò. Óêïðüò ôçò åðßóêåøçò ç äéåèíÞò åõáéóèçôïðïßçóç ó÷åôéêÜ ìå ôï öëÝãïí æÞôçìá ôïõ ðñïóöõãéêïý.  Ç åêäÞëùóç ðñáãìáôïðïéÞèçêå ìå ôç óõíåñãáóßá ôçò ¾ðáôçò Áñìïóôåßáò ôïõ ÏÇÅ ãéá ôïõò Ðñüóöõãåò (UNHCR) êáé ôïõ ðïëéôéóôéêïý ïñãáíéóìïý Flux Laboratory.

slide_488822_6735060_free slide_488822_6735068_free

Οι πρόσφυγες, που έφτασαν από τους χώρους φιλοξενίας του Ελαιώνα και του Σχιστού στην Ακρόπολη, ήταν κυρίως νέοι, παιδιά και γονείς. Περπάτησαν στον ιερό βράχο και ξεναγήθηκαν από αρχαιολόγους με την παρουσία της γενικής γραμματέως του υπουργείου, Μαρίας Βλαζάκη, και της προϊσταμένης Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών, Ελένης Μπάνου.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού υποδέχτηκε ομάδα προσφύγων στο Μουσείο Ακρόπολης, όπου συνομίλησε και φωτογραφήθηκε με παιδιά, στα οποία μοιράστηκαν δώρα στο τέλος της ξενάγησης.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και του πολιτιστικού οργανισμού Flux Laboratory.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Αριστείδη Μπαλτά:

«Σημαντική ημέρα η σημερινή από πολλές μεριές. Είναι κατ’ αρχάς Ημέρα της Ευρώπης, που σημαίνει ότι με αυτή την αφορμή η Ευρώπη θέλουμε να ξαναβρεί τις ιδρυτικές αξίες της, Δημοκρατία, Ειρήνη, ανοχή, αναγνώριση του άλλου, χωρίς διακρίσεις φυλής, εθνικότητας, φύλου, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού.

Είναι μια ημέρα που υποδεχόμαστε τούς πρόσφυγες εδώ, όχι μόνο για να τους δείξουμε τους δικούς μας αρχαιολογικούς θησαυρούς και τη δική μας πολιτιστική κληρονομιά, αλλά για να τους δείξουμε ότι αυτή η κληρονομιά είναι για όλους, είναι και δική τους και δική μας.

Είναι η Ημέρα αυτή και σημαντική για τη Συρία και την Ελλάδα. Είδαμε τις καταστροφές στην Παλμύρα, είδαμε καταστροφές μνημείων και αρχαιοκαπηλία που ξεκινά μετά από αυτή την καταστροφή. Για την UNESCO και για ολόκληρη την ανθρωπότητα, αυτή τη στιγμή η ακεραιότητα των μνημείων είναι το σημαντικό ζήτημα. Ο Παρθενώνας δεν είναι ακέραιο μνημείο από αυτή την άποψη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια παγκόσμια κινητοποίηση και για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα.

Μαζί με την καταστροφή στην Παλμύρα φαίνεται ότι και στην Παλμύρα υπάρχει ανάλογο πρόβλημα και εκεί προσπαθούμε να βοηθήσουμε και άρα μια επίσκεψη των προσφύγων σήμερα με την βοήθεια της Ύπατης αρμοστείας του ΟΗΕ και της πρωτοβουλίας Flux, δημιουργεί συνθήκες ώστε να έρθουμε κοντύτερα στους πρόσφυγες, που φιλοξενούμε εδώ και να τους δείξουμε ότι η φιλοξενία δεν είναι μόνο υλική , αλλά είναι ηθική και ιστορική και συναρτημένη με τη δική τους ιστορία και τη δική μας και για αυτό το λόγο θεωρούμε αυτή τη μέρα εξαιρετικά σημαντική».

naftemporiki.gr

Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Menu Title