Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΕΡ, Η ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΙΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

2 months ago
1018 Views
ScreenHunter_3872 Jun. 08 12.09

ΘΕΜΑ: Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ ΔΕΥΑΕΡ, Η ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΙΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 6ης Ιουνίου 2016 κατά την συζήτηση για τον κανονισμό λειτουργίας δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της ΔΕΥΑΕΡ είχαμε την δυνατότητα να παρουσιάσουμε τις θέσεις επί της ψήφισης των άρθρων του κανονισμού να συμφωνήσουμε με τα περισσότερα από αυτά και να εκφράζουμε την ριζική διαφωνία μας επί των τριών άρθρων  και αντίστοιχων παραγράφων του κανονισμού τα οποία τελικά έλαβαν μόλις 12 θετικές ψήφους ενώ απαιτούνταν 14 θετικοί ψήφοι (απόλυτη πλειοψηφία επί των μελών του δημοτικού συμβουλίου) στα πλαίσια λήψης κανονιστικών αποφάσεων όπως προβλέπει ο κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων και ο Νόμος 3852/2010- πρόγραμμα Καλλικράτης.

Τα τρία άρθρα που δεν εγκρίθηκαν , δεν μπορούν να έχουν καμία εφαρμογή , δεν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του κανονισμού λειτουργίας είναι τα εξής:

  1. Άρθρο 17 παρ. 12 σχετικά με το τέλος επανασύνδεσης

Η άρνησή  μας να έχει ισχύ οφείλεται στην ευαισθησία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου απέναντι στους Δημότες στην παρούσα οικονομική-κοινωνική συγκυρία. Το μέτρο της ρύθμισης των οφειλών και της απειλής διακοπής νερού είναι αρκετό για να πετύχει η ΔΕΥΑΕΡ τους στόχους της στα πλαίσια είσπραξης ανεξόφλητων λογαριασμών. Το τέλος επανασύνδεσης ήταν ένα εκδικητικό  μέσο που δεν λύνει κανένα πρόβλημα , είναι ανάλγητο και μη αποτελεσματικό . Κερδίζει κυρίως ο ιδιώτης εργολάβος που εισπράττει περίπου το 40% του τέλους. Η μη έγκριση του από το Δ.Σ δίνει την δυνατότητα να αναθεωρήσει η ΔΕΥΑΕΡ  προς την σωστή κατεύθυνση την πολιτική της και να κοιτάζει με αξιοπρέπεια τους πολίτες στα μάτια και όχι στην τσέπη τους.

  1. Το Άρθρο 17 παρ. 3, ενότητα ζ: Μεγάλοι πελάτες

Το ΔΣ με την διεξαγωγή της ψηφοφορίας αρνήθηκε να προσθέσει και μια νέα κατηγορία στα τιμολόγια ύδρευσης της ΔΕΥΑΕΡ με την ονομασία Μεγάλοι  Πελάτες, για καταναλωτές με ελάχιστη ετήσια κατανάλωση 90.000m3/ έτος , με ενιαία τιμή κατανάλωση  νερού  0,90€/m3 και με μηνιαία έκδοση λογαριασμών. Η θέση μας ξεκάθαρη δεν υπάρχουν επαρκείς ποσότητες νερού για να υπάρξει αυτή η δυνατότητα , δεν μπορούμε στους «Μεγάλους Πελάτες» να πουλάμε το νερό 0,90€/m3 και η μέση κατανάλωση στους μικρούς καταναλωτές στις Κοινότητες  να είναι 1,5€/m3. Για τους «Μεγάλους Πελάτες» η λύση είναι μεταφορά νερού και η δρομολογημένη λύση της αφαλάτωσης για την οποία υπάρχουν εγκεκριμένες μελέτες. Οι δημότες του Δήμου απαιτείται να είναι ευχαριστημένοι γιατί με την μη νόμιμη έγκριση του επίμαχου άρθρου εγγυηθήκαμε την ισότητα και την δικαιοσύνη στην χάραξη της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΕΡ.

  1. Το Άρθρο 12-Σύνδεση ακινήτων εκτός εγκεκριμένου σχεδίου στο σύνολό του.

 

Τονίσαμε με έμφαση για να αντιμετωπίσουμε παθογένειας παλαιοκομματικής συμπεριφοράς και λογικής στην  τοπική αυτοδιοίκηση η επέκταση του δικτύου ύδρευσης αποχέτευσης  εκτός σχεδίου να μην αφορά και να μην αποφασίζει μόνο η αρμόδια επιτροπή συνδέσεων ύδρευσης της ΔΕΥΑΕΡ και το Διοικητικό Συμβούλιο της αλλά να είναι αρμοδιότητα του Δημοτικού μας Συμβουλίου το οποίο θα εγκρίνει ή μη την απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΕΡ για την επέκταση του δικτύου ύδρευσης. Το ΔΣ θα έχει αυτή την αρμοδιότητα ως το πιο κορυφαίο, αντιπροσωπευτικό, θεσμικό , πολιτικό όργανο του Δήμου με κύρια προτεραιότητα την χάραξη μακροπρόθεσμης πολιτικής για την διαχείριση του νερού.

 

Σας συνιστώ ιδιαίτερη προσοχή κατά την σύνταξη και έκδοση της απόφασης του ΔΣ σχετικά με τον κανονισμό της λειτουργίας της ΔΕΥΑΕΡ  γιατί η παραποίησης της και η εφαρμογή της μη εγκεκριμένων άρθρων θα μας αναγκάσει να προσφύγουμε τον Γ.Γ  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δ. Ελλάδας και Ιονίου.

 

Επίσης κατέθεσα και μια πρόταση που εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο και θα αποτελεί παράρτημα του κανονισμού λειτουργίας της ΔΕΥΑΕΡ , ο ετήσιος προϋπολογισμός της επιχείρησης και ο ισολογισμός –απολογισμός της να εισάγονται ανά οικονομικό έτος προς ενημέρωση , συζήτηση και έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ερμιονίδας ως κορυφαίου  θεσμικού και κυρίαρχου πολιτικού οργάνου. Και τόνισα ότι αποτελούσε μια σημαντική παράβλεψη και αδυναμία όλα αυτά τα χρόνια από την  ίδρυση της ΔΕΥΑΚ και στην συνέχεια της ΔΕΥΑΕΡ η μη εισαγωγή του θέματος (προϋπολογισμός-ισολογισμός) της επιχείρησης στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Τέλος τόνισα προς κάθε κατεύθυνση δεν πρέπει να απαξιώνουμε το έργο όλων των προηγούμενων Διοικητικών Συμβουλίων της ΔΕΥΑΚ και ΔΕΥΑΕΡ και  στο Δήμος μας απαιτείται να υπάρχει συνέχεια για να πετύχουμε την μέγιστη αποτελεσματικότητα. Κύριο μέλημα μας θα πρέπει να είναι ο δημότης και οι ανάγκες του, οι άνθρωποι και όχι οι αριθμοί και επιτέλους να δουλέψουμε για τα μεγάλα έργα που έχει ανάγκη ο Δήμος μας.

Για τη Δημοτική Παράταξη

«Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας»

Ο επικεφαλής

Τάσος Γ. Λάμπρου

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας

 

Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Menu Title