Πώς θα δηλωθούν χρήματα και κοσμήματα στο σπίτι 3-12-2015

1 day ago
523 Views
lefta

Στο νέο έντυπο του πόθεν έσχες που θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά από 1η Ιανουαρίου 2016 μέσω Taxisnet, θα δηλώνονται  πλέον μετρητά  που βρίσκονται κάτω από το στρώμα και κοσμήματα στο σπίτι. Αλλαγές οι οποίες  θα αποτελέσουν την πρόγευση του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου.

Πιο συγκεκριμένα, με υπουργική απόφαση των υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών ορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της νέας ηλεκτρονικής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης του υπόχρεου σε δήλωση πόθεν έσχες.

Οι νέες απαιτήσεις της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης από το 2016 βάζουν στο επίκεντρο θυρίδες, μετρητά κάτω από το στρώμα, κοσμήματα και πολύτιμους λίθους.

Όλα δείχνουν ότι το μοντέλο του πόθεν έσχες που αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών θα επιχειρήσει να το προσαρμόσει το υπουργείο Οικονομικών στις απαιτήσεις του Περιουσιολογίου.

Η απόφαση αποκαλύπτει δεκατέσσερις διαφορετικούς ηλεκτρονικούς πίνακες τους οποίους θα πρέπει να συμπληρώσουν από το 2016 οι υπόχρεοι (βουλευτές, αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, δικαστικοί, δημοσιογράφοι, γιατροί, αστυνομικοί, εφοριακοί και άλλοι) σε υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες.

Το νέο ηλεκτρονικό έντυπο πόθεν έσχες ζητά από τους υπόχρεους να δηλώσουν από κάθε είδους εισόδημα του προηγουμένου έτους, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα χρηματοοικονομικών προϊόντων, καταθέσεις εντός και εκτός Ελλάδας, έως θυρίδες, μετρητά εκτός τραπεζών και τιμαλφή, ακίνητα, οχήματα, πλωτά και εναέρια μέσα, συμμετοχές σε κάθε είδους επιχείρηση και όλα τα προσωπικά τους δεδομένα.

Ο πίνακας 7, αφορά τις θυρίδες σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά ιδρύματα. Δηλώνονται δικαιούχος και συνδικαιούχοι, το περιεχόμενο ή η μεταβολή, το ίδρυμα που φιλοξενεί τη θυρίδα, η χώρα και το έτος μίσθωσης της θυρίδας.

Στον πίνακα 8 ακολουθεί η αποτύπωση των μετρητών τα οποία φυλάσσονται εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων ή εντός θυρίδων καθώς και τα τιμαλφή, πολύτιμα είδη, πολύτιμα μέταλλα και πολύτιμοι λίθοι. Πρέπει να δηλωθούν το όνομα του ιδιοκτήτη (ο υπόχρεος, σύζυγος ή τέκνα), κατάσταση ή μεταβολή (την πρώτη φορά τι είναι και στη συνέχεια τι άλλαξε), το είδος, η ποσότητα, η μονάδα μέτρησης, η αξία κτήσης και η αξία πώλησης, το νόμισμα, ο τρόπος κτήσης, οι πηγές προέλευσης των χρημάτων και το ποσό για κάθε πηγή προέλευσης των χρημάτων.

Comments

Comments are closed.