01 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός

2 weeks ago
367 Views

Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός Αδελφοί από την Ασία, που πρόσφεραν θεραπεία σε ασθενείς χωρίς χρήματα. Ένα από τα τρία ζεύγη αγίων με το ίδιο όνομα.

Cosmas and Damianos the Holy Unmercenaries. Brothers from Asia who offered their healing servlces for free. One of the three pairs of saints sharing the same name.

Ψάλλει ο αρχ. π. Νικόδημος Καβαρνός – Kabarnos
ισοκρατούν π. Ιωάννης Μπούτσης, π. Λάμπρος Κεφαλληνός, Γεώργιος Σάββας, Γρηγόρης Χατζηλυμπέρης, Κωνσταντίνος Σκαρμούτσος, Θωμάς Καραγεώργος, Καβαρνός Εμμανουήλ.
μονταζ – επεξεργασία: Θωμάς Καραγεώργος.
Kείμενα: Lee…
Μεταφράσεις: Κωνσταντίνος Βασιλάκης

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος πλ δ’.

Ἅγιοι Ἀνάργυροι καὶ θαυματουργοί, ἐπισκέψασθε τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε ἡμῖν.

Comments

Comments are closed.