Προλάβετε: Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 3.737 θέσεις εργασίας Τετάρτη 17 Αυγούστου στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ

1 month ago
1290 Views
oaedanergia-thumb-large

Την Τετάρτη 17 Αυγούστου στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ θα γίνει η ανάρτηση του προσωρινού πίνακα κατάταξης ανέργων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα, για 3.737 θέσεις εργασίας σε 17 δήμους, θυλάκους υψηλής ανεργίας – Α’ κύκλος, καθώς και πίνακας αποκλειομένων, στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος.

Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις θα μπορούν να υποβληθούν εντός τριών εργάσιμων ημερών από την επομένη της έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων, δηλαδή από 18 Αυγούστου στις 10 το πρωί έως τις 22 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την ηλεκτρονική τους αίτηση και τη μοριοδότησή τους είτε από το μητρώο τους μέσω του eServices IIS στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους είτε με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους από τους πίνακες κατάταξης ανέργων που θα αναρτηθούν στο site του ΟΑΕΔ.

Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *